Diabetická noha

Pro rizikovou nohu je vhodná diabetická obuv nebo kvalitní obuv s dostatečným prostorem pro prsty. U obuvi bez přímého urcení pro diabetiky je vhodné zkontrolovat vnitřní švy, které jsou při špatném zpracování významným rizikovým faktorem. Je dobré tuto obuv doplnit o individuální diabetickou vložku. Tato vložka pouze kopíruje tvar nohy a rovnomerneji rozkládá plantární tlak, nemá mít korekcní úpravy (napr. ortopedické srdícko) neúměrně zvyšující lokální tlak. Také obuv na doma musí splnovat podmínky pro vhodnou obuv, protože pacient casto v rámci omezení chodí zejména uvnitr. V nabídkách nekterých výrobcu se již zacíná objevovat i lehká domácí obuv pro diabetiky. Zatím ale za nepríliš príznivou cenu.

Při řešení problému diabetické nohy z pohledu vhodnosti odlehčení rozlišujeme vznik defektu, jeho lokalizaci, rizikovost ke vzniku deformit anebo již vzniklé deformity. Defekty nedeformované nohy na prstech, přednoží a středonoží lze dobře řešit pomocí sériové ortézy typu Walker, přicemž nízký typ lze doporučit pouze pro stabilizaci a defekty prstu, pro ostatní lokality je vhodnejší vysoký typ (2/3 bérce), který více omezuje pohyb kotníku a nohy. Je dobré ortézu doplnit individuální vložkou pro optimální rozložení tlaku a případné lokální odlehčení.

Na tomto míste je nutné zmínit pooperační obuv, která je ale dle našich závěrů pro drtivou vetšinu pacientů s diabetickou nohou nevhodná. Tuto obuv lze dobře využít pouze při krátkodobém nošení, kdy řešíme akutní defekty s dobrou prognózou hojení. Pokud se jedná o chronický defekt a dlouhou dobu používání, je zde velké riziko přenosu obtíží do jiné lokality. Tvar a tlouštka podešve vede ke změně stereotypu chůze.

Akutní Charcotova osteoartropatie (dále CHOA) je odlišná od celkové problematiky odlehčení, protože není možné dobře odlehčit pouze jedno místo a je nutné odlehčit končetinu celkově. Pokud tomu tak není, dochází k nevratným deformitám skeletu. Aby k vzniku deformit nedošlo, je nutná dobrá stabilizace končetiny a její úplné odlehčení. Pokud pacient neodlehčí dobře pomocí francouzských holí nebo berlí, je vhodné použít invalidní vozík. Stabilizaci končetiny nejlépe zajistí Total Contact Cast (dále TCC) – plněkontaktní fixace. Tu použijeme i v případě využití invalidního vozíku, protože ten končetinu nezastabilizuje. Zejména je vhodné využít TCC už u nedeformovaných končetin, protože cílem by mělo být deformitě zabránit.

Pokud ke vzniku deformit dojde, je nutná individuální ortopedická obuv nebo ortéza kopírující tvar nohy a zabraňující další progresi a vzniku otlaku až defektu. Rozhodnutí, zda použít ortopedickou obuv nebo ortézu závisí na velikosti rizika dalších deformit nebo ulcerací.

Defekty na deformované končetině zpravidla vznikají vlivem zvýšeného lokálního tlaku v místě kostních prominencí. Je nutné tato místa dobře odlehčit, zabránit útlaku měkkých tkání a ideálně rozložit tlak na plošku (v prípade ortéz i na bérec nebo až na oblast kolenního kloubu). U ortéz do 2/3 bérce tak mužeme docílit snížení tlaku na celou plochu planty o 20-30%, u ortézy typu Sarmiento lze odlehčit až 90% (námi měřený typ).


U defektu přednoží (případně stredonoží) na deformované končetině zpravidla volíme individuální ortézu do 2/3 bérce z polyethylenu (nebo laminátu) s oporou o svalovou hmotu bérce. Vnitřní plocha je vyměkčena a vytvarována dle tvaru končetiny. Pacient by měl ortézu nosit pri chůzi stále, je ale vhodné ji behem dne sundat a větrat, protože materiály nejsou príliš prodyšné a zvláště v teplých dnech muže docházet k zapařování. Tomu zatím nedokážeme předejít kvuli hygienické udržitelnosti – možnost umýt a odezinkovat.


U defektu paty je obecně nejefektivnejším způsobem odlehčení individuální ortéza typu Sarmiento. Váha na plošku je téměř plně přenesena přes bérec a oblast kolene. Dalšími případy použití tohoto typu ortézy jsou například težké deformity v oblasti hlezenního kloubu nebo rozsáhlé defekty na plantě jedné končetiny. Zároveň je třeba si uvědomit, že čím více odlehčíme jednu dolní končetinu, tím více přetížíme druhou. V tomto typu ortézy je významně snížena stabilita a není vhodná pro hůře pohyblivé.